""

Insist là gì? Tổng hợp cấu trúc, cách dùng và bài tập trong tiếng Anh

Insist là gì? Bài viết sẽ trả lời khái niệm, tổng hợp cấu trúc, cách dùng Insist on và insist that hay dùng trong các kì thi tiếng Anh. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức dễ hiểu và dễ áp dụng nhất.

Insist là gì?

 

1. Insist là gì trong tiếng Anh?

Insist là gì? insist là động từ mang nghĩa nhấn mạnh, nhất quyết, đòi hỏi (làm việc gì đó), thể hiện một nhu cầu mạnh mẽ hoặc ý kiến vững chắc, đặc biệt là khi có sự bất đồng quan điểm với người nói.

2. Cấu trúc insist và cách dùng

Bạn đã hiểu Insist là gì. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc và cách dùng insist .

Có hai cấu trúc insist thường gặp là insist oninsist that. Khi câu có hai chủ ngữ khác nhau, ta nhất định phải dùng insist that thì mới phù hợp ngữ cảnh

2.1.  Cấu trúc và cách dùng insist that

Cấu trúc như sau:

Insist that someone do something
(Insist + S + V-inf)

 

Cách dùng: “Insist that” được dùng khi một người nói điều gì đó nhưng người khác không thực sự tin họ, vì vậy họ cần nhấn mạnh rằng những gì họ nói là đúng sự thật. Hoặc “Insist that” còn có thể dùng để quả quyết, nhấn mạnh ai làm gì.

Xem thêm  Top 150 từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin cơ bản

 

Ví dụ:

I was sick yesterday. I said I could hang out with my friends, but they insisted that I go home.

(Hôm qua tôi bị ốm. Tôi nói tôi có thể đi chơi với bạn bè, nhưng họ nhất quyết bắt tôi phải về nhà.)

 

My father insists that we not play video games on Saturday, to have more “family time”.

(Bố tôi còn nhất quyết rằng chúng tôi sẽ không chơi điện tử vào thứ 7, để dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.)

 

Do you insist that Cuong pass the exam?

(Bạn có quả quyết rằng Cuong sẽ thi đỗ không?)

 

The kid insisted that his mother go to school.

(Cậu bé khăng khăng đòi mẹ cậu ta đến trường.)

 

My friend got really drunk at the party tonight, but I insist that he doesn’t

(Bạn tôi thực sự say trong bữa tiệc, nhưng tôi khẳng định rằng anh ấy không say)

Cấu trúc Insit that

Xem thêm: Cấu Trúc Prefer trong tiếng Anh

 

2.2. Cấu trúc và cách dùng insist on

Cấu trúc như sau:

Subject + insist + on + Object + V-inf
(Subject + insist + on + doing + something)

 

Cách dùng: Insist on là gì? “Insist on” được dùng khi ta muốn nói chủ thể khăng khăng yêu cầu điều gì đó xảy ra hoặc nhấn mạnh vào ai đó đồng ý làm gì.

 

Ví dụ:

John insisted on the necessity of Marketing

(John nhấn mạnh tầm quan trọng của việc marketing).

 

He insisted on his careful

Xem thêm  Cấu Trúc Unless (If not) – Công Thức, Cách Dùng Và Bài Tập Có Đáp Án

(Anh ta khăng khăng rằng anh ta cẩn thận.)

 

I wanted to go around but Cuong insisted on me staying.

(Tôi đã muốn đi loanh quanh rồi nhưng Cuong khăng khăng rằng tôi cần ở yên chỗ đó).

 

My brother insisted on playing football

(Anh trai tôi khăng khăng đi đá bóng.)

 

She insisted on talking to her law.

(Cô ấy khăng khăng đòi nói chuyện luật sư của mình.)

Cấu trúc Insit on

2.3. Cấu trúc và cách dùng insist upon

Cấu trúc áp dụng như sau:

Insist + upon + N/V-ing

 

Cách dùng: Insist còn có thể kết hợp với upon, ý nghĩa giống với insist on

 

Ví dụ:

Cuong insisted upon using Iphone instead of using Samsung.

(Cuong nhất quyết dùng Iphone thay vì dùng samsung.)

 

I wanted to go around but Cuong insisted upon me staying.

(Tôi đã muốn đi loanh quanh rồi nhưng Cuong khăng khăng rằng tôi cần ở yên chỗ đó)

 

Xem thêm: Cấu Trúc Enough To trong tiếng Anh

 

3. Bài tập cấu trúc insist là gì

Bài tập cấu trúc Insit


Sau khi đã hiểu insist là gìcấu trúc insist, chúng ta cùng luyện tập để hiểu hơn nhé.

Bài tập 1: Cấu trúc insist. Chọn đáp án đúng

He insists on _____ running away.
A. goes B. going C. to go D. went

They insisted she _____ the TV show.
A. attended B. attends C. to attend D. attend

Khiem insists ______ his girlfriend.
A. to see B. in seeing C. on seeing D. seen

Xem thêm  Học ngay bộ từ vựng tiếng Anh về tình bạn chi tiết nhất

Why does Jame insist that Jennie _____ this drink?
A. make B. makes C. making D. made

I insist that I ______ smart.
A. be B. am C. was D. have been

He insists _____ swimming.
A. at B. in C. to D. on

We insist _____ we like this restaurant.
A. there B. this C. that D. there

If you ______, I’ll have some food.
A. insist B. insists C. insisted D. have insisted

Nam’s mother insisted that he ______ at home.
A. stay B. stays C. stayed D. had stayed

 

Bài tập 2: Đặt câu với cấu trúc insist

Bạn có khẳng định rằng tất cả những gì bạn nói đều là đúng không?

Sếp quả quyết rằng đã có điều gì xấu xảy ra.

Chúng tôi khăng khăng đòi đi leo núi tháng tới.

Họ nhất quyết tham gia trận đấu này mặc dù họ chưa bao giờ thi đấu.

Tôi muốn sống ở chung cư, nhưng bố mẹ tôi khăng khăng sẽ ở nhà mặt đất

 

Cuối cùng, hy vọng qua bài viết này các bạn đã nắm được insist là gì? Insist on là gì? Cấu trúc insist và cách dùng của chúng. Mọi người có thể tham khảo thêm nhiều cấu trúc khác tại  Chúc mọi người học tốt tiếng Anh nhé.

Bài viết được cập nhật vào lúc:16/08/2023 @ 14:44

Bài viết liên quan