""

Tổng hợp mẫu đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp 2023

Dưới đây là các mẫu đề IELTS Speaking Part 2 kèm hướng dẫn trả lời dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Bài viết dưới đây đội ngũ Fash English đã chọn lọc thật đầy đủ, kỹ lưỡng. Đây chắc chắn là nguồn tài liệu tốt để các bạn tham khảo trong quá trình luyện thi Speaking của mình.

 

1. Tổng quan về bài thi IELTS Speaking Part 2

Part 2 là một trong 3 phần nằm trong bài thi IELTS Speaking. Với bài thi này, thí sinh sẽ có 1 phút để ghi chú trước khi bắt đầu miêu tả về một sự vật/hiện tượng trong vòng 2 phút. Các nhóm chủ đề trong IELTS Speaking Part 2 thường rất đa dạng với 4 nhóm lớn như sau:

  • Describe a person (Miêu tả 1 người).
  • Describe an object (Miêu tả 1 vật).
  • Describe a place (Miêu tả 1 địa điểm).
  • Describe an event (Miêu tả 1 sự kiện).

Phân chia đề bài Speaking Ielts Part 2 vào các nhóm chủ đề lớn thì sẽ giúp bạn tự xây dựng khung trả lời riêng cho mỗi phần. Như vậy sẽ không tốn thời gian tập luyện cho những chủ đề đơn lẻ.

2. Tổng hợp mẫu đề IELTS Speaking Part 2

Sau đây là tổng hợp 20 mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 phổ biến trong những năm gần đây. Hãy cùng Fash English tham khảo ngay nhé!

Xem thêm  12 phương pháp ôn thi TOEIC cấp tốc cực kì hiệu quả từ A – Z chỉ trong 1 tháng

2.1. Đề số 1

Describe a member in your family that you spend most time with.

You should say:

– Who is this member?

– What do you like to do together?

– When do you usually spend time with each other?

– Why do you spend so much time with her/him?

2.2. Đề số 2

Describe a character or personality of yours.

You should say:

– What it is?

– Is it a common characteristic?

– How is it helpful to you?

– Why is it important to you?

2.3. Đề số 3

Describe a well-known person that you like.

You should say:

– Who is the person?

– Why is he famous?

– What makes you mention him/her specifically?

2.4. Đề số 4

Describe a special occasion when you had a really enjoyable meal.

You should say:

– What was the occasion?

– Who was at the meal?

– What you ate?

– Why was the meal so enjoyable?

2.5. Đề số 5 

Describe a person you look up to.

You should say:

– Who is the person?

– What does he or she like?

– Why do you look up to that person?

2.6. Đề số 6

Describe someone who you think is fashionable.

You should say:

– Who is the person?

– What kinds of clothes does this person enjoy wearing?

– How do you know the person?

– Why do you think he/she is stylish?

2.7. Đề số 7

Describe an embarrassing incident you have had with food.

You should say:

– Where you were?

– What happened?

– How did you feel afterwards?

– What other people thought about this situation?

2.8. Đề số 8

Describe a memorable advertisement that you know.

You should say:

– Where did you see it?

Xem thêm  12 cách học từ vựng tiếng Anh nhanh, hiệu quả nhất và áp dụng trong thực tế

– What kind of advertisement was it?

– What product/service was advertised?

– And say how you felt when you saw it?

2.9. Đề số 9

Describe an article that you read from a magazine or from the Internet about healthy lifestyle.

You should say:

– When you read it?

– Where did you read it?

– What is it about?

– And if you agree with the view in the article?

2.10. Đề số 10

Describe a health issue that you or someone you know had.

You should say:

– What it was

– How you had this health issue

– What you or this person had to do to recover

– How you/this person felt about this health issue

2.11. Đề số 11

Describe a TV program you like to watch.

You should say:

– What program is it?

– What is the program about?

– How often do you watch it?

– When do you watch it?

– Why do you like watching this program?

2.12. Đề số 12

Describe a restaurant you would like to go to.

You should say:

– Where was the restaurant?

– Who did you go with?

– What kind of food did you eat in this restaurant?

– Why did you think the restaurant was amazing?

2.13. Đề số 13

Describe an apartment or a house you would like to live in.

You should say:

– What type of accommodation would it be?

– Where would it be?

– Who would live there with you?

– Why would you enjoy living in this apartment/house?

2.14. Đề số 14

Describe a good decision you made lately.

You should say:

– What was the decision?

– How did you make it?

– When did you make it?

– Why was it a good decision?

– How did you feel about it?

2.15. Đề số 15

Describe an educational TV program that you have watched.

Xem thêm  Từ vựng tiếng anh chuyên ngành toán học cơ bản nên biết

You should say:

– What is this TV program about?

– How often do you listen or watch this program?

– How do they influence people?

– Why is this program educational?

2.16. Đề số 16

Describe a park or garden you enjoyed visiting.

You should say:

– Where it was?

– What did it look like?

– What did you or people do there?

– Why did you like it?

2.17. Đề số 17

Describe a historical building in your hometown/country.

You should say:

– Where it is?

– What is it used for?

– What does it look like?

– Why is it crucial to your hometown/country?

2.18. Đề số 18

Describe a book you read that you found helpful.

You should say:

– What is this book and what is it about?

– Why did you read it?

– When you read it?

– Why do you think it is useful?

2.19. Đề số 19

Describe a place that can be enjoyable to relax (not your home).

You should say:

– Where it is?

– What does it look like?

– What do people do there?

– Why do you often go there?

2.20. Đề số 20

Describe a place where you can write or read (not your home)

You should say:

– Where is the place?

– What does it look like?

– What do you do there?

– Why do you like this place?

 

Trên đây là Tổng hợp mẫu đề IELTS Speaking Part 2 do đội ngũ Fash English biên soạn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình luyện thi IELTS Speaking. Chúc các bạn đạt được số điểm như kỳ vọng nhé!

Bài viết được cập nhật vào lúc:16/08/2023 @ 14:57

Bài viết liên quan